QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM OĞLU - MDHP Sədri, Millət Vəkili
QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM OĞLU - MDHP Sədri, Millət Vəkili